Opschorting schietingen tot nader order

Beste schutters,

Wegens de recente verstrengingen (tot minstens 19/11/2020) worden alle schietingen opgeschort tot nader order.

P.S. vergeet de vervaldatum van je licentie niet in het oog te houden, en tijdig, dus ten laatste 1 maand op voorhand, alle papierwerk in orde te brengen.

OP TIJD aanvraag hernieuwing of verlenging licentie indienen!

Gelieve op tijd jullie verlenging of hernieuwing van licentie in orde te brengen.
OP TIJD betekent minstens 1 maand voor vervaldatum.

Alle nodige formulieren zijn te vinden op https://demeiboomschutters.wordpress.com/info/. of https://www.vlas.be/sportschuttersli…/sportschutterslicentie

Je kan de ingevulde formulieren doorsturen via e-mail naar ons, remi: fa312721@skynet.be of naar mij margot.lem@hotmail.com
Of je kan ze opsturen per post.

Of binnen brengen in café de Meiboom.

Bij vragen stuur gerust een berichtje.

Coronamaatregelen

Communicatie over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties

 

 

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden.

 

Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

 

 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt
 • worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
 • eventuele schietbeurten inhalen
 • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.

 

 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april = (voorlopig) 37 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden

 

 • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020
 • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020

heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 6/5/2020.

 

 

 1. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt
 • kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

 

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

 

 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 19 mei.